Doktor Mengele

Doktor Josef Mengele var en av läkarna som tjänade i Auschwitz. I lägret kallades han ofta för Dödsängel och ansvarade för olika experiment, operationer och steriliseringar som genomfördes i Auschwitz. Han var den enda läkaren i Auschwitz som tjänade på östfronten innan han förflyttades till lägret. Där tjänstgjorde han som läkare mellan maj 1943 och januari 1945.

 

Mengele visade sig vara väldigt hänsynslös vid genomförandet av alla experiment m m. Redan två dagar efter sin ankomst till Auschwitz gav han order om att 1042 romer som led av fläcktyfus skulle gasas ihjäl. Han föredrog att eliminera folk istället för att behandla en för denna sjukdom.

 

Tillsammans med andra lägerläkare ansvarade han för sorteringar och valde ut vilka judar samt romer som skulle skickas till gaskamrarna vid ankomst till lägret. Alla som inte var arbetsdugliga enligt nazisterna dödades strax efter ankomsten. Mengele skickade till döden alla barn, äldre personer, handikappade och sjuka samt gravida kvinnor. Under sitt uppehåll i Auschwitz deltog han i minst 74 selektioner.

 

Han utförde talrika experiment, mest på kortvuxna samt enäggstvillingar (som även kallades för Mengeles tvillingar). Han utförde operationer (ibland utan bedövning) då han plockade ut olika delar ur kropparna, försökte ändra färg på fångarnas ögon o dyl. Ibland injicerade han t ex koloroform in i fångens hjärta för att kunna utföra försök med färska lik. Oftast fick hans offer livslånga skador, resten dog i följden av dessa experiment.

 

Efter sin tjänst i Auschwitz arbetade han i andra läger under kortare perioder men slutligen fydde han till Sydamerika där han levde till sin död 1979. Han dömdes aldrig och dog som en fri människa.