Förnekelse av krigsförbrytelser efter kriget

Redan i slutet av kriget fanns det personer som försökte bestrida nazistiska förbrytelser som ägde rum i Auschwitz-Birkenau samt andra nazistiska förintelseläger i Europa. Inte alltid gällde det att förneka att vissa folkslag förintogs pga sin ras, viktigast var att ifrågasätta att detta skedde i Nazityska läger. Det är så klart personer som är nazivänliga som pläderar för denna ideologi.

Här pratas det om folkgrupper som själva är antisemistiska eller xenofobiska i sitt tankesätt. Deras förnekelse får olika former – det kan visas både i litteratur, medier, filmer eller konstverk. Oftast är det pseuduvetenskapliga beskrivningar som ger en känsla av att de är vetenskapligt objektiva.

Det finns ett par saker som särskilt bestridas av denna grupp. De förnekar bl a att det fanns gaskammare vilket skulle förneka att massmord av judar kunde genomföras. Samtidigt påstår de att massmordfall i större eller mindre skala ägde rum världens runt redan många år innan och är följden av att man för ett krig.

Man hänvisar även till ett vittnesmål av Sonderführer Thies Christophersen – en SS-man som tjänade i Auschwitz. Han betonade att han själv inte hade sett någon gaskammare i lägret. Han påstår även att inga grymheter ägde rum i Auschwitz och att det bara var ett industriellt område där arbetare behandlades enligt gällande regler.

Förintelsen förnekas också på andra sätt, oftast pseudovetenskapliga. Vi har dock tusentals dokument samt vittnen som bevisar nazistiska brott i Auschwitz. Även om man försöker ifrågasätta dem, har vi fortfarande äkta föremål samt platser som också bekräftar vittnens berättelser. Det är altså fakta som står i strid med förnekelsen.