Gaskammare i Auschwitz

Medlet som användes i gaskammare för att döda folk i Auschwitz var Zyklon-B. Första massmordförsöket med hjälp av detta medel skedde i Block nr 11 i Auschwitz I där nazisterna lyckades döda ca 850 personer på en gång. Efter försöket kom beslut på att det skulle uppstå en gaskammare i lägret där folk kunde mördas med hjälp av Zyklon-B.

 

Första gaskammaren invigdes hösten 1941 vid krematorium nr I. I början mördades det där sovjetiska krigsfångar och senare första judiska grupper som anlände till Auschwitz. Gaskammaren användes för sista gången december 1942.

 

I början av 1942 öppnades det andra gaskammaren, s k Czerwony Domek (Röda huset) och några månader senare nästa, som kallades för Biały Domek (Vita huset). Båda var i drift till våren 1943 då det öppnades 4 större gaskammare med. krematorier på Birkenaus område. Alla fira var ungefär lika stora, dvs 210 kvm varje. Zyklon-B kastades in genom spridare i taket eller små öppningar i väggarna.

 

En av ovannämnda gaskammrarna förstördes delvis när Sonderkommando-fångarna ordnade sitt uppror, resten sprängdes i luften för att dölja bevis på nazisternas brott. Det enda som står kvar är gaskammare nr I samt ruiner efter 4 gaskammare i Birkenau som fortfarande kan besökas under vistelse i lägret.