I was doctor Mengele’s assistant

Boken I was doctor Mengele’s assistant (”Jag var doktor Mengeles assistent”) är en samling av Miklós Nyiszlis personliga berättelser från koncentrationsläger Auschwitz-Birkenau. Han var en ungersk jude som hamnade i lägret våren 1944 och levde där fram tills januari 1945.

 

Boken är väldigt unik just på grund av Miklós särskilda uppdrag på den fruktansvärda platsen. Nyiszlis var utbildad till läkare och hade många års erfarenhet, bred kunskap (särskilt inom obduktioner, alltså undersökningar på döda kroppar) samt pratade bra tyska. Alla dessa drag lämpade sig till att ge honom tjänsten som just doktor Mengeles assistent och medhjälpare. Mengele behövde nämligen någon som kunde genomföra obduktioner på personer som dog i och med hans experiment.

 

Nyiszlis blev inte behandlad som en vanlig fånge. Han fick bra boende med egen säng, ordentliga kläder samt gott om mat. Allt tack vare hans kunskaper. Mengele befallde också att förbereda en plats där Miklós kunde genomföra likbesiktningar, därför byggde man ett ställe med ett riktigt obduktionsbord med alla andra nödvändiga föremål. Nyiszlis enda uppgift var att lydigt följa Mengeles order. Ofta betydde det att göra obduktioner på tvillingar som hade dödats av doktor Mengele, vid andra fall besiktade han kroppar av SS-män som dog av okända skäl eller begick självmord. Ibland fick han lära känna offren och prata med dem innan de hamnade på hans obduktionsbord, vilket var särskilt svårt att stå ut med. Han kunde inte klaga på sina livsvillkor – han fick äta vad han ville, kunde tvätta sig regelbundet och hade fina kläder. Han blev dock medlem i Sönderkommando (”Speciell grupp”) som tvingades att arbeta i gaskammare och krematorier. Han fick bo i krematorium byggnaden nr 2 i Birkenau där han hade sitt arbetsställe. Varje dag besökte han både själva gaskammaren samt krematoriet där andra fångar eldade lik. Han var ett av ögonvittnen på det förfärliga massmordet och därför tänkte han med stort tvivel på sin framtid. Nyiszlis förstod att den som såg de fasansfulla företeelserna med egna ögon kunde inte bli befriad. Dock överlevde han tillsammans med sin fru och dotter som han återförenades med efter kriget.

 

Boken är svår och man måste vara förberedd att det kan kännas mycket jobbigt att läsa. Samtidigt är det väldigt unika berättelser som visar en annan syn på KL Auschwitz. Vill man lära sig mer om Sönderkommandos arbete och liv eller doktor Mengeles fruktansvärda verksamhet blir denna bok värd att läsa! Nyiszlis uppger många fakta, ibland stämmer de inte exakt med dokumentationen som vi känner till idag men boken är försedd med noter som förklarar alla oklarheter. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att boken kan rekommenderas till alla som vill lära känna lägrets olika sidor. Samtidigt är det en hemsk historia så man bör ta hänsyn till sitt psykiska tillstånd och kanske inte läsa allt på en gång eller inte alls om man är riktigt känslig.