Muséets uppkomst

Auschwitz-Birkenau museum grundades år 1947, två ochh ett halvt år efter befrielsen.

Redan i 1945 beslutade den polska interimisitiska regeringen att kulturministeriet skulle svara för att bevara platser där förintelse genomfördes samt för att förbereda muséets framtida utställning. Samtidigt fanns det en grupp av före detta lägerfångar som krävde skapande av två ställen till minne av polackernas samt andra nationernas lidande i lägret – ena platsen i Oświęcim (Auschwitz) och andra i Brzezinka (Birkenau).

Muséets första direktör blev en före detta fånge – Tadeusz Wąsowicz som redan i april 1946 tillsammans med en grupp före detta lägerfångar påbörjade en skapandeprocess kring muséets uppkomst. Gruppen jobbade med att bevara allt som fanns kvar på lägrets område. Det gällde både hus (tegel- samt träbaracker) och alla ägodelar som befann sig på magasinet. Det var saker som fråntogs de dödade judarna som hade deporterats till förintelselägret Auschwitz. Större delen av de här föremålen blev till utställningsföremål på det blivande muséet.

Muséet Auschwitz-Birkenau invigdes 14 juni 1947, exakt 7 år efter första transporten till lägret. Under invigningsceremonin samlades där några tiotals tusen personer, huvudsakligen före detta lägerfångar med sina familjer samt politiker m m. Ceremonin började med 4 gudstjänster – en katolsk, en judisk, en ortodox och en protestantisk. Därefter invigdes muséet av dåtida polska statschefen Cyrankiewicz.

Själva muséet blev öppet för besökare först 2 juli 1947 och sedan dess fungerar det fram till idag. Förutom att fungera som ett turistiskt ställe har muséet andra mål också. Först och främst är det att samla in fakta och bevis på nazistiska brott, vetenskapligt beskriva alla förbrytelser samt berätta vidare sanningen om det tragiska stället och dess historia.