Polacker i Auschwitz

Oftast associerar man lägret Auschwitz med ett ställe där judar förintogs men det är viktigt att förstå att det inte var tänkt för judar från själva början. Tyskar planerade skapa ett koncentrationsläger för polacker och först två år senare blev det till ett förintelseläger för folk från hela ockuperade Europa.

F o m september 1939 häktades samt fängslades polacker av olika skäl. Polen var ockuperat av Nazi-tyskar som försökte tydliggöra sin dominans på alla möjliga sätt och vis. Detta gällde mest personer som var politiskt aktiva, folk som angrep mot de nygällande nazistiska lagarna samt polska intelligentian. Ockupanten strävde efter att utnyttja polacker som en fysisk arbetskraft för att därefter utplåna hela folkslaget. Polacker borde leva så länge de behövdes inom industrin o dyl. En viktig sak var att bedriva terror mot de ockuperade så tyskar skapade olika polishäkten, fängelser, tvångarbetsläger, genomgångsläger, straffläger samt koncentrationsläger där de fängslade polacker för att försvaga den polska staten.

Platser som Auschwitz skapades inte bara för folk som bröt mot ockupantens lagar. Det var tänkta lika mycket för högutbildade polacker som läkare, professorer, lärare samt präster. I Auschwitz hamnade även folk som greps under polisrazzior dvs oskyldiga personer som greps någonstans på gatan och deporterades till Auschwitz på en gång. Vissa polacker dödsdömdes av extraordinära domstolar och deporterades till lägret bara för att avrättas. Sådana personer blev inte även registrerade här.

I det ockuperade Polen genomfördes det även den sk dödshjälpaktionen då tyskar dödade polacker som led av obotliga sjukdomar, huvudsakligen folk som var psykiskt sjuka men även äldre och andra. Polacker som bodde i Zamojszczyzna (östra Polen) hamnade i Auschwitz eftersom de tvångförflyttades från sina hus. Det var en annan grupp av oskyldiga personer som plötsligt deporterades hit. De flesta dog i Auschwitz pga dåliga livsvillkor – kylan, hungern eller dödades av nazister på ett annat sätt.

Sista polska gruppen som deporterades till Auschwitz bestod av Warszawabor som togs hit i följden av  Warszawaupproret i augusti samt september  1944. Tyskar ville ta bort polsk civillbefolkning som fortfarande bodde i Polens huvudstad för att slutligen förstöra själva Warszawa.

Sammanfattningsvis var det ca 140 000 polacker som deporterades till Auschwitz. Minst hälften av dem dog i lägret.