Romer i Auschwitz

Romer (Zigeuner på tyska) var ett folkslag som förföljdes av nazityskar redan innan kriget. Enligt den nazistiska ideologin var romer undermänniskor såsom judar. Nazisterna bedrev forskning kring den romerska rasen och slutsatsen var att detta folkslag inte var kapabla till att assimileras och att de hade ett infött anlag för att stjäla samt vara associala. Detta var grunden till att börja isolera dem, romer blev registrerade redan innan kriget och slutligen fängslades i olika koncentrationsläger.

Även i Auschwitz uppstod det en avdelning för romerska fångar. Det var delen BIIe i lägret Birkenau. Avdelningen var inte färdig när folk började inkvarteras där så män jobbade på plats med att bygga det till slut.

Romer behandlades annorlunda än andra lägerfångar – i sin avdelning fick de leva med sina familjer, de blev inte isolerade från varandra. En del arbetade inte alls men deras livsvillkor var ännu värre. Romerska fångar led av kylan, hungern, bedrövliga sanitära förhållanden samt ständiga epidemier och sjukdomar såsom fläcktyfus eller diarré.

Denna nation deporterades till Auschwitz f o m frebruari 1943 från olika europeiska länder (bl a Polen, Tyskland, Österrike, Ungern mm). Fram till juli 1944 skickades till lägret ca 23 000 romer varav 21 000 blev registrerade. De andra ihjälgasades strax efter ankomsten.

Den romerska avdelningen var i drift fram till slutet av juli 1944 då tyskar beslutade att likvidera den. Alla romer som fortfarande var vid liv skickades till gaskammare. Ca 4200-4300 romerska lägerfångar blev dödade 2 augusti 1944.

Enligt dokumentationen som lyckades bevaras var det ca 22 000 romer som dog i Auschwitz-Birkenau.