Rudolf Höss

Rudolf Höss var en tysk officer föddes 25 november 1900 som blev en av de viktigaste personerna i genomförandet av förintelsen. Sedan 1933 tjänade han i SS och i maj 1940 utnämndes han till kommendant i koncentrationslägret Auschwitz.

 

Under första tre åren bidrog han till att det uppstod det största stället för judeutrotningen samt det största nazistiska koncentrationslägernätet i hela Europa. Han tog t o m egna intiativ för att öka förintelselägrens kapacitet bl a genom att införa användning av Zyklon B. Förutom det verkställde han Himmlers order och avla rapporter om lägrets verksamhet. Himmler var väldigt nöjd med Höss insatser för Nazi-Tyskland.

 

Höss bosatte sig i en villa vid Auschwitz I där han bodde med sin familj (sin hustru samt 5 barn) ca 30 meter från taggtrådsstängslet samt 170 meter från krematorieskostenen. I huset befann sig tio rum med ett stort badrum och ett kök där han anställde 2 personer. Han gav också order om att bygga ett stall för sina hästar i närheten av lägret. Vid ett tillfälle berättade han till sin fru vad han sysslade med och vad han ansvarade för. Kvinnan blev väldigt upprörd och efter detta hade de mycket sällan haft könsumgänge. Höss hade även en kärleksaffär med en politisk fånge från Österrike. Hon hette Eleonore Hodys och blev gravid men tvingades att underskriva en försäkran om att hon hade haft samlag med en annan lägerfånge. En kort tid senare gjorde hon abort på egen hand.

 

Efter kriget gömde sig Höss i Tyskland under ett falskt namn. I mars 1946 greps hans hustru och hotades att hennes barn skulle skickas till Sibirien. Då avslöjade hon var någonstans maken gömde sig. 11 mars 1946 greps han av en brittisk fältsäkerhetssektion och tre dagar senare undertecknade han sin skriftliga bekännelse.

2 april 1947 dömdes Höss till döden av en polsk domstol. Två veckor senare avrättades han genom hängning i närheten av kremmatoriet i Auschwitz I.