Sovjetiska krigsfångar i Auschwitz-Birkenau

Olika nationer hamnade i lägret och folk deporterade till Auschwitz tillhörde olika grupper – en del skickades hit som politiska fångar, andra kom hit pga sin ras, vissa deltog i motståndrörelser mm. Det var dock även en grupp av krigsfångar från Sovjetunionen som skickades till Auschwitz i strid med den internationella Genèvekonventionen. Första gruppen hamnade i lägret strax efter utbrottet av det tysk-sovjetiska kriget i juni 1941.

Denna grupp behandlades särskilt brutalt i själva lägret. Alla sovjetiska soldater borde avrättas på en gång, de andra utsatts för otroligt svåra förhållanden. Efter ankomsten tvangs alla att klä av sig och gå in i ett kar med desinfektionsvatten och därefter springa naken till lägret. Utomhus kontrollräcknades alla vilket oftast tog väldigt mycket tid och först efter ett par timmar fick de gå in i sina bostadsbarracker. Kläder samt filtar delades ut oftast efter ett par dagars uppehåll i lägret.

Sovjetiska krigsfångar var även första gruppen som började tatueras i Auschwitz. Deras lägernummer blev tatuerat på bröstet vilket var väldigt smärtsamt. Enligt dokumentationen som blev funnen i Auschwitz under befrielsen var det mest ryssar i ålder mellan 19 och 37 år av olika yrken. Dödligheten bland sovjetiska lägerfångar var hög pga hårt arbete, svalt, sjukdomar samt tragiska sanitära förhållanden. I dokumentationen kan man hitta listor över sovjetiska fångar som dog med ett par minuters mellanrum. Dödsorsakerna uppgavna där är helt fiktiva (t ex hjärtinfarkt eller lunginflammation) medan de i själva verket dog pga dåliga livsvillkor eller avrättningar.

Sovjeter blev valda till att börja bygga lägret Birenau som låg ca 3 kilometer från Auschwitz I hösten 1941. Själva Birkenau var tänkt som ett läger för sovjetiska krigsfångar då tyskar antog att det skulle bli stora transporter från Sovjetunionen under de kommande månaderna. Hundratals sovjeter blev faktiskt inkvarterade där redan i mars 1942. Därefter tjänade Birkenau snarare för polacker, judar samt romer placerade i lägret.

Uppskattningsvis var det ca 15 000 sovjetiska krigsfångar som skickades till Auschwitz varav 3 000 inte även registrerades. Det var personer som avrättades strax efter ankomsten. Av övriga 12 000 som blev registrerade i lägret överlevde det ca 100 personer.