Steriliseringar i Auschwitz

I Auschwitz utfördes olika genetiska försök på kvinnor vilket borde leda till `undermänniskors` utplåning. Läkarna genomförde olika slags steriliseringar för att få fram en enkel, effektiv och billig steriliseringsmetod.

 

En av läkarna i Auschwitz var Doktor Carl Clauberg som specialiserade sig i genetiska  försök. Han utarbetade en steriliseringsmetod som inte krävde någon operation. Han förde in ett kemiskt medel i kvinnornas könsorgan vilket orsakade inflammation och slutligen sammanväxta äggledare. Heinrich Himmler meddelades regelmässigt om experimentens resultat. Clauberg informerade där att det så småningom blir möjligt att med hjälp av 10 personer utföra sterilisering på flera hundra, eller även ett tusen kvinnor på en dag.

 

En annan person som sysslade med liknande experiment på Auschwitz var doktor Horst Schumann. Han utförde försök som att bestråla med röntgenstrålar kvinnornas äggstockar samt männens testiklar. Det orsakade allvarliga sår som var svårläkta. Metoden visade sig inte vara effektiv nog så Schumann medgav till slut att det vore snabbare och säkrare om man genomförde kastreringar.

 

I följden av alla ovannämnda steriliseringsmetoder dog väldigt många fångar från lägret Auschwitz. Igen visar det att människor behandlades där som försöksdjur.