Strafkompanie – straffgrupp

Första straffgruppen i Auschwitz uppstod redan i augusti 1940. Att hamna i denna grupp var ett av de strängaste straffen som oftast slutligen orsakade fångens död. Folk skickades dit i föjlden av att man begick sådana brott som att kontakta civilbefolkning utanför lägret, rymningsförsök, att äga extra kläder eller även mat samt att arbeta för långsamt (enligt någon SS-man eller kapofånge). De isolerades från andra lägerfångarna.

 

Augusti 1942 ordnande straffgruppens medlemmar ett gemensamt rymningsförsök. Det var 9 män från gruppen som lyckades fly men föjlden var att drygt 350 lägerfångar mördades av SS-män. Det var nazisternas sätt att bedriva terror mot fångarna att man ansvarade kollektivt för alla rymningsförsök.

 

Samma år uppstod också en kvinnlig straffgrupp där kvinnorna tvangs till arbeten som att gräva dik, bygga vägar, rensa fiskdammar o dyl. De utsattes för särskilda grymheter och behandlades väldigt dåligt. Den mest tragiska händelsen var när tyska kvinnliga funktionsfångar mördade ca 90 franska judinnor med hjälp av stängar och yxor.