Kvinnofångar i Auschwitz

Mars 1942 sattes första kvinnorna i koncentrationslägret Auschwitz. Inom kort uppstod en kvinnoavdelning i Birkenau så alla kvinnliga fångar flyttades dit. I lägret arbetade kvinnorna lika hårt som män – de sysslade med att riva ned olika byggnader, odla mark, bygga nya hus, arbetade på köket, lägrets sjukhus och bad, sorterade ägodelar som de nyanlända plundrades m m. Det tunga fysiska jobbet samt de hemska hygieniska förhållandena bidrog till att olika epidemier spreds i lägret samt att kvinnorna var allt svagare. Alla som inte orkade arbeta längre drevs till en gaskammare där de mördades.

 

Till mitten av 1943 dödades alla gravida kvinnor i Auschwitz. Under senare perioden tillät lägrets makthavande att föda barn men barnen dödades direkt efter födelsen, särskilt judiska barn gällde befallningen. En del av kvinnorna tvangs även till att utföra abort eller utsatts för olika medicinska experiment.

 

Under lägrets verksamhet var det totalt ca 131 000 kvinnor som registrerades i lägret varav de flesta var judinnor. Förutom denna grupp var det flera hundra tusen judinnor som hamnade i Auschwitz-Birkenau och mördades strax efter ankomsten eftersom de inte var starka nog för att arbeta i lägret. De drevs till en gaskammare där de dödades utan att registreras. Man vet även inte hur många de var exakt men alla var helt oskyldiga personer som dödsdömdes bara pga sin ras.